Bilbil Öwezowa - Öýkeli göwnüm

Öýkeli göwnüm

Aýdymçy: Bilbil Öwezowa

Uzynlygy: 4:05

Göwrümi: 14.7 mb

Download sany: 19754

Kommentler

pro100_rejik
оран аджайып клип!
13.07 | 08:39
Maýagözel
Durmuşdaky ajaýyp söýgi aýdymda janlanypdyr. öýkeleşseñiz hem söýgiden bolsun. Ykbal Size Emirjigi berdi onuñ bagtyna guwanyp bagtly ýaşamagy nesip etsin. Elbetde Emirjik bilen jigleriniñ hem..
20.02 | 16:58
$E¥HA
Очень хороший
09.01 | 14:19

Gözleg netijeleri