Seýdi

Seýdi

Seýdi 1988 ýylda Sentýabr aýynyň 12-sine Aşgabat şäherinde dogulýar. Orta mekdebi gutarandan soňra Türkmen Döwlet Medeniýet Institudynda Ses režissýory ugury okaýar. 2004-nji ýyldan bäri çykaran we halkyň söýgüsini gazanan aýdymlary, DJ Begga bilen “Suduryň gitdi”, Röwşen Aman bilen Hoş gal. Häzirki wagtda “Lälämiň özi” atly aýdymyna klip işleýär. Ýakynda täze täze aýdymlary bilen öz diňleýjilerine ýetirip durar

Aýdymlar


Gözleg netijeleri