Jeýlan Habibi

Jeýlan Habibi

Jeýlan Iskanderowa (Habibi) 1991-nji ýylyň 9-njy dekabyrynda Daşoguz welaýatynyň Köneürgenç şäherinde doguldy. 2008 ýylda 2 orta mekdebi tamamlap , 2012 ýylda Aşgabat şäherindäki medeniýet tehnikumyna Guramaçy (ssenarist) bölümine okuwa girip 2015 ýylda tamamlaýar. Onuň ilkinji halk köpçüligine çykan 2012-nji ýylda raper Iska Muslimyň sazyna "Pikirli dünýäde" atly aýdymy. 2014-nji ýylda Mekan Nuraliýewiň studiosynda ilkinji "Saňa döneýin" atly albomy çykardy. Ähli aýdymlarynyň sözüni özi ýazýar. Ol Iska Muslim, S Beater, Repa, Bu Tesla, Baýram Hojatow bilen işleşip halkyň söýgüsini gazanan aýdymlary "Biz türkmen" , "Neýlaýin", "Janym meň", "Bum bum", "Däli", "Şadyýan özüň". Häzirki wagtda aýdymlarynyň sazyny Bu Tesla ýazýar.

Aýdymlar


Gözleg netijeleri