Döwran Tokgaýew

Döwran Tokgaýew

Döwran Tokgaýew (Nurýagdyýew) - 1974-nji ýylyň 10-njy maýynda Aşgabat şäherinde dünýä inýär. Ilki Aşgabat şäheriniň 7-nji mekdebini soňra bolsa 33-nji, soňky synplary bolsa 50-nji mekdep bilen tamamlaýar. 8-nji klasy gutaryp Aşgabat şäheriniň Daňatar Öwezow adyndaky sazçylyk mekdebinde okaýar. Soňra Döwran Türkmen Döwlet Medeniýet Institudynyň DOH bölümini tamamlady. Aýdymçymyz Magtymguly adyndaky halkara baýragyň eýesi, Altyn asyr bäsleşigiň eýesi, At gazanan artisty.

Aýdymlar


Gözleg netijeleri