Era89

Era89

Era89 - adynyň manysynda "era" - zamana, döwür, eýýam diýen düşünjäni bermek bilen, "89" bolsa aýdymy ýerine ýetirijiniň doglan ýylyny aňladýandyr. Köp ugurly bu rap döredijisi her dürli görnüşdäki aýdymlaryny şahsy özi ýazýar we estradamyzyň görnükli bagşylary bilen hem birnäçe bilelikdäki aýdymlary bilen köpleriň söýgisini gazanyp bildi. Sungata bolan söýgisi 2007-nji ýylda dörap, hazire çenli hem öz diňleýjilerini möwsümleýin "BKmediashow" toparynyň agzasy hökmünde begendirip durýar.

Aýdymlar


Gözleg netijeleri