Ýagşy Goşunow

Ýagşy Goşunow

1990-njy ýylyň Mart aýynyň 10-yna Balkan welaýatynyň Bereket etrabynda dogulýar.Orta bilimi Balkanabat şäherindäki 16-njy orta mekdebinde alýar.Myrat Mollaýew bilelikde 2007-nji ýylda Aşgabat şäherine gelýärler we 2010-2013 ýyllar arasynda Türkmen döwlet sirkinde işleýärler.Ýaşlyk teleýaýlymynda"Ýeserje köpeler","Artist bolasym gelýär","Ýagşyjyk ýaltajyk" gepleşiklerini alyp bardylar. Häzirki wagtda Türkmen döwlet Medeniyet institudynyň talyplary.Ýagşy maşgalada 9 dogan, 6 oglan, 3 gyz. Özi öýlenmedik.Ýagşy ýakyn günlerde "Razy bolaly" atly duýgular bilen reňklenen ilkinji albomyny size ýetirmegiñ arzuwynda.

Aýdymlar


Gözleg netijeleri