Firýuza

Firýuza

Firýuza 1985-nji ýylyň 8-nji noýabrynda Türkmenabat şäherinde dünýä inýär.Ol ilki Türkmenabat şäheriniň 31-nji orta mekdebini, 8-nji synpdan soňra bolsa 40-njy orta mekdepde okuwyny dowam etdirýär. Owadan sesli bagşymyz 2002-nji ýylda Aşgabat şäheriniň Türkmen Halk hojalyk institutynyň marketing fakultetine okuwa girýär we 2006-njy ýylda tamamlaýar.Onuň şowly duetlarynyň birnäçesi S Beater bilen boldy. Firýuza şu günlerde RoziClip bilen täze şekilli aýdymlaryň üstünde işleýär. Ýakynda size ýetireris

Aýdymlar


Gözleg netijeleri