Hajy Ýazmammedow

Hajy Ýazmammedow

1983-nji ýylyň noýabr aýynyň 19-yna Tejen şäheriniň «Zähmet» daýhan birleşiginde eneden dogulýar. Ol orta bilimini obasyndaky 17-nji orta mekdepde tamamlaýar. Aýdym aýtmaga bolsa heniz 9-njy klas wagty başlaýar, oňa aýdym aýtmakda iň ýakyn goldawy beren öz deň-duş dostlary we obadaşlary bolýar. 1999-jy ýylda ilkinji albomyny çykarýar we Hajynyň sungat äleminde ady tutulyp başlanýar. Hajy halk hojalyk uniwerstedini gutardy. Maşgalasynda gelini we 4 gyzy bar.

Aýdymlar


Gözleg netijeleri