SHOW DÜNÝÄSI

Post Image
Türkmenbaşy şäheri size garaşýar!
Mart 7, 2016

Mähriban zenanlar!

Disko klub "Çaýka" sizi halkara zenanlar gününe bagyşlanan ajaýyp agşama çagyrýar. Bu ajaýyp agşamda...

Dowamyny oka
Post Image
2016'da ilkinji RAP
Mart 6, 2016

Sanlyja günlerde iki sany dostdan ýada iki sany türkmen rap ýyldyzlaryndan täze aýdym gelýär. Aýdymyň ady "Sowma". Bu aýdym e...

Dowamyny oka
Post Image
Siz gowysyna mynasyp!
Mart 4, 2016

JADYLY-da şu günden beýläk goýulan aýdymlar, klipler hemme adamlar üçin elýeter bolar. Adaty diňleýjiler üçin, DJ-ler ü&cce...

Dowamyny oka
Post Image
BK Media SHOW hödürleÿär!
Mart 1, 2016

AZ WAGT GALDY, HOWLUGYŇ ÝERLERIMIZ ÇÄKLI

BKMEDIASHOW HÖDÜRLEÝÄR | BAGYR LIVE SHOW 8 MART2016

ERA 89 | S-BEATER | DURDY DURDYÝEW |...

Dowamyny oka
Post Image
GyzylAryBeatz'dan iki önüm
Fewral 25, 2016

Şu gün S Beateryň sazlaryndan iki sanysy saýdymyza goýuldy. Olardan biri hemişeki ýaly Maralanyňky ikinjisi bolsa Miwe Gummanowanyňky. GyzylAryBeatz türkmen aýdymçylaryň birnäçesiniň aýdymlaryna saz ý...
Dowamyny oka
Post Image
Firýuza : Men seniň gurjagyň bolaýyn
Fewral 25, 2016

"Men seniň seniň gurjagyň bolaýyn, Elmydam seniň seniň gujagyňa dolaýyn, Maňa sen gerek gerek gel seniň bilen bolaýyn, Diňe seň üçin gülläp seň üçin solaýyn" şeýle sözler bilen Firýuza özüniň 2015-nji...
Dowamyny oka

Gözleg netijeleri