SHOW DÜNÝÄSI

Post Image
Ýakynda Begendik Rozi'den
Maý 22, 2016

Ençeme ajaýyp klipleriň awtory bolan Begendik Rozi "Hany maňa baksana" atly aýdyma klip düşürýär. Zülfiýanyň bu klibyny ý...

Dowamyny oka
Post Image
JADYLY 1.7 eýýäm ulanyşda
Maý 18, 2016

Ençeme DVD, CD'laryň ýerini tutup biljek, ähli aýdymlar jübüňizde saklajak, türkmen SHOW Dünýäsiniň gyzgyn täzelikleri telefonyňyzdan habar berjek ýeke programma JADYLY 1.7! Programmanyň täze wersi...

Dowamyny oka
Post Image
"Biz ikimiz bir-birimizden ýat indi"
Maý 17, 2016

Ýenede sanlyja wagtdan türkmen rap diňleýjileri üçin S Beater'dan "Ýad indi" atly aýdymy saýdymyzda bolar.

Sazy : GyzylAr...

Dowamyny oka
Post Image
Diňleýjilere täzelikler goşa-goşadan :)
Maý 16, 2016

Baýram Hojatowyň "Gözledim" atly aýdymynyň klibi bilen bilelikde iki dostyň bilelikde ýerine ýetiren "Diňle" atly aýdymy bilen BT team(Ba...

Dowamyny oka
Post Image
"Näçe söýsemem sen gidip barýan"
Maý 4, 2016

"Seni görmesem, men ölüp barýan

Näçe söýsemem, sen gidip barýaň"

Ine ertirki siz bilen paýlaşjak, t&au...

Dowamyny oka
Post Image
Happy birthday Hojatow
Maý 1, 2016

Bu gün mahmal sesli aýdymçymyz Baýram Hojatowyň doglan güni. Ýaşyňyz uzyn, görjegiňiz gowulyk bolsun. Sungat älemindede uly-uly şowlylyklaryň &y...

Dowamyny oka

Gözleg netijeleri