SHOW DÜNÝÄSI

Post Image
Biletlaryň satuwy başlady!
Awgust 19, 2016

BKMediaSHOW-yň gurnamagynda geçiriljek AWAZA LIVE SHOW -yň biletlary satuwa başlady. 19 AWGUST, ÝELKEN ÝAHT KLUBYNDA geçiriljek bu şow-konsertda MARO, S BEATER, BEG...

Dowamyny oka
Post Image
Hemmesi bir ýerde. "Ýürek Sesi"
Iýul 21, 2016

DJ Begganyň 2016-da diňleýjilerine hödürlän "Ýürek Sesi" atly albomynyň doly görnüşini size ýetirýäris

 ...

Dowamyny oka
Post Image
1 günden sahypamyzda!
Iýul 21, 2016

Bu_TesLa-nyň ýerine ýetirmeginde dörän "Öýdäki" aýdymy şu günki günde 8922 adam diňledi. Bu aýdymyň indi BaýraMHoja...

Dowamyny oka
Post Image
ŞOWHUN ýakynlaýar...
Iýul 21, 2016

Bu tomusyň esasy aýdymlarynyň biri! Sanlyja günden sahypamyzda

Döretmek biziň bilen ŞOWHUN siziň bilen BKMediaSHOW. 19 Awgust ýörite gün AWAZADA!&nb...

Dowamyny oka
Post Image
Happy Birthday To You!
Iýul 21, 2016

Happy Birthday Parahat Amandurdyýew!

Bu gün estrada ýyldyzymyzyň doglan güni. Doglan gününi gutlamak bilen Parahada esasy jan-saglyk soňra bolsa sun...

Dowamyny oka
Post Image
#GitDolanma birnäçe günden
Iýul 17, 2016

Firýuzanyň #GitDolanma aýdymynyň klibinden pursat. Birnäçe günden sahypamyzda siz bilen paýlaşarys. Begendik Rozi kliby taýýarlan&yacut...

Dowamyny oka

Gözleg netijeleri