SHOW DÜNÝÄSI

Post Image
SHOW DÜNÝÄSI-ne HOŞ GELDIŇIZ
Dekabr 5, 2015

Ertiriň haýyrly bolsun mähriban aýdym-saz söýüjiler sizi JADYLY.com saýdymyzdaky açylan täze açylan blogymyz bilen tanyşdyrmakçy. SHOW DÜNÝÄSI bilen siz Türkmen aýdymçylary bilen has ýak...
Dowamyny oka
Post Image
Göz önümde - Kamera arkasy
Dekabr 5, 2015

Bilşimiz ýaly ýaňy ýakynda Söhbet Kasymowyň täze aýdymynyň klibyna tomaşa edensiňiz. Klip Söhbediň öňki bize ýetiren işlerine asla meňzemändir. Klipde esasan 80nji - 90-njy ýyllaryň söýgisi hakda gidý...
Dowamyny oka

Gözleg netijeleri